Курсовая работа

Гідронімы ў беларускіх прыказках і паданнях

(Макет)

Стоимость работы
30 BYN
Артикул работы
00778
страниц
25
Дата размещения
29.03.2017
Готовые работы

Фрагменты для ознакомления

ЗМЕСТ

 УВОДЗІНЫ

ГЛАВА 1. ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСНОВЫ ЛІНГВІСТЫЧНАГА ВЫВУЧЭННЯ НАРОДНЫХ ЖАНРАЎ: ПРЫКАЗКІ І ПАДАННІ

1.1. Канцэпт і моўная карціна свету

1.2. Парэміі і іх статус у шэрагу іншых устойлівых выразаў

1.3. Жанр падання: асноўныя характарыстыкі

ГЛАВА 2. ГІДРОНІМЫ ЯК АБ'ЕКТ ЛІНГВІСТЫЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ

2.1. Анамастыка і тапаніміка як галіны лінгвістычных ведаў

2.2. Асаблівасці гідронімаў

ГЛАВА 3. АСАБЛІВАСЦІ ЎЖЫВАННЯ ГІДРОНІМАЎ Ў ПРЫКАЗКАХ І ПАДАННЯХ

ЗАКЛЮЧЭННЕ

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

УВОДЗІНЫ

Актуальнасць даследавання структурна-семантычных і этналінгвістычных асаблівасцяў беларускіх гідронімаў заключаецца ў тым, што атрыманыя дадзеныя дапамогуць вызначыць асноўныя вехі ў працэсе асваення гэтага рэгіёну, этнічны склад насельніцтва, а таксама выявіць пэўныя заканамернасці намінацыі водных абъектаў.
Аб'ект і прадмет даследавання. Аб'ектам даследавання з'яўляюцца беларускія гідронімы. У якасці прадмета даследавання вызначаецца структура, семантыка і этналінгвістычныя асаблівасці гідронімаў Беларусі.
Мэтай нашай працы з'яўляецца вывучэнне структурна-семантычных і этналінгвістычных асаблівасцяз гідронімаў на тэррыторыі Беларусі.
Для дасягнення пастаўленай мэты нам неабходна вырашыць наступныя задачы:
1) вывучыць навуковую літаратуру па доследнай тэме;
2) вызначыць месца тапаніміі ў анамастыцы;
3) разгледзець розныя віды намінацыі ў тапаніміцы;
4) адабраць прыказкі і паданні з элементам-гідронімам;
5) вызначыць структурныя тыпы і мадэлі гідронімаў Беларусі;
6) вызначыць культуралагічную спецыфіку аналізаваных гідронімаў.
Метадалогія і метады праведзенага даследавання. У працэсе работы выкарыстоўваліся розныя метады збору і аналізу матэрыялу: крытычны аналіз навуковай літаратуры; метад суцэльнай выбаркі; аналітычны, дапоўнены элементамі аналізу слоўнікавых дэфініцый, апісальны; метад абагульнення.
Матэрыял даследавання. У якасці матэрыялу даследавання былі прааналізаваны гідронімы, адабраныя метадам суцэльнай выбаркі.
Практычная значнасць дадзенай работы заключаецца ў магчымасці выкарыстання атрыманых вынікаў пры правядзенні заняткаў па лінгвістыцы, анамастыкі, агульнай тапаніміцы, а таксама для правядзення далейшых даследаванняў па гідронімах у рамках дадзенай тэмы.
Структура работы. Работа складаецца з уводзін, 3 частак, заключэння, спіса выкарыстанай літаратуры. 

20 +

20 +

лет опыта работы
9,799

9,799

средний балл работ
21 000 +

21 000 +

выполненных работ
1 500 +

1 500 +

авторов работ

Узнать стоимость работы

Это поле обязательно для заполнения
Это поле обязательно для заполнения
Это поле обязательно для заполнения
Запрещено загружать файл данного типа
Дополнительная информация
Это поле обязательно для заполнения
Это поле обязательно для заполнения
Это поле обязательно для заполнения
Введён некорректный e-mail
Пройдите проверку:*
Поле проверки на робота должно быть заполнено.

Отзывы о нас

Автор: Ксения
5 апр 2021
Заказывала здесь курсовую работу по психологии, тема  " Ценности современной семьи". Работу выполнили в указанные сроки, качественно, учли все параметры. В результате  высокий бал от преподавателя.
Автор: Виктор
1 апр 2021
Огромнейшее спасибо Натальи, если бы не она я бы провалил сессию.
Автор: Вероника
19 мар 2021
Добрый день! Хочу выразить свою благодарность сотрудникам данной компании. Сделали несколько работ мне и подруге. Все сдали на отлично. Будем сотрудничать с вами. :))))
© 2021 репетиторские услуги «Випдиплом»
Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Центр интеллектуальных технологий Натальи Гюльмамедовой». Адрес: 220073 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская 25, каб. 101, УНП 192047346