Дипломная работа

Зваротак як акт камунiкацыi ў мове п'ес Кандрата Крапiвы

(Макет)

Стоимость работы
70 BYN
Артикул работы
00431
страниц
53
Дата размещения
21.06.2017
Готовые работы

Фрагменты для ознакомления

ЗМЕСТ


УВОДЗІНЫ

ГЛАВА 1. ЗВАРОТАК ЯК АКТ КАМУНІКАЦЫІ

1.1 Зваротак як многафункцыянальная і рознастатусная сінтаксічная з’ява

1.2 Класіфікацыя звароткаў па форме выражэння

1.3. Зваротак з эмацыйна-ацэначным значэннем

1.4. Класіфікацыя звароткаў паводле структуры

1.5. Класіфікацыя звароткаў паводле ўжывання

Вывады па главе 1

ГЛАВА 2. АСАБЛІВАСЦІ ЗВАРОТКАЎ У МОВЕ П’ЕС КАНДРАТА КРАПІВЫ

2.1 Майстэрства К. Крапівы як драматурга

2.2 Семантычныя асаблівасці звароткаў

2.3 Ужыванне і марфалагічнае выражэнне звароткаў

2.4 Пазіцыйна-структурная характарыстыка звароткаў

2.5 Функцыі зваротка ў мове п’ес К. Крапівы

2.6 Віды звароткаў як акта камунікацыі ў мове п’ес К. Крапівы

Вывады па главе 2

ЗАКЛЮЧЭННЕ

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

Прыдатак 1. Спіс сказаў са звароткамі з п’есы К. Крапівы “Хто смяецца апошнім”

Прыдатак 2. Спіс сказаў са звароткамі з п’есы К. Крапівы “Брама неўміручасці”
 

УВОДЗІНЫ

Актуальнасць даннага даследавання абумоўлена неабходнасцю, па-першае, шматаспектнага сістэмнага аналізу зваротка ў сучаснай беларускай літаратурнай мове; па-другое, вырашэння пытання аб сінтаксічным статусе, функцыях, спосабах і сродках выражэння зваротка. Вырашэнне пастаўленых праблем дазволіць скласці комплекснае ўяўленне аб зваротку ў сучаснай беларускай літаратурнай мове.

Мэта навуковай работы з’яўляецца выяўленне структурна-семантычных і функцыянальных асаблівасцей зваротка ў сучаснай беларускай літаратурнай мове.

Дасягненне пастаўленай мэты патрабуе вырашэння наступных задач:

·                   Даць вызначэнне паняццю “зваротак” як многафункцыянальнай і рознастатуснай сінтаксічнай з’яве;

·                   Вызначыць класіфікацыі звароткаў паводле формы выражэння, структуры і ўжывання;

·                   Паказаць асаблівасці ўжывання звароткаў у п’есах К.Крапівы.

Такім чынам, аб’ект даследвання – зваротак, а прадмет – асаблівасці яго ўжывання у мастацкіх творах К.Крапівы.

Матэрыялам даследвання паслужылі п’есы К. Крапівы “Хто смяецца апошнім” і “Брама неўміручасці”. Аналіз зваротка на матэрыяле твораў мастацкай літаратуры менавіта К. Крапівы абумоўлены тым, што пісьменнік адлюстроўвае адметныя асаблівасці сінтаксічных канструкцый сучаснай беларускай мовы, у тым ліку дэманструе шырокую разнастайнасць тыпаў канструкцый са звароткам.

Структура даследвання складаецца з уводзін, двух асноўных глаў з падглавамі, заключэння і спіса літаратуры.  

20 +

20 +

лет опыта работы
9,799

9,799

средний балл работ
21 000 +

21 000 +

выполненных работ
1 500 +

1 500 +

авторов работ

Узнать стоимость работы

Это поле обязательно для заполнения
Это поле обязательно для заполнения
Это поле обязательно для заполнения
Запрещено загружать файл данного типа
Дополнительная информация
Это поле обязательно для заполнения
Это поле обязательно для заполнения
Это поле обязательно для заполнения
Введён некорректный e-mail
Пройдите проверку:*
Поле проверки на робота должно быть заполнено.

Отзывы о нас

Автор: Ксения
5 апр 2021
Заказывала здесь курсовую работу по психологии, тема  " Ценности современной семьи". Работу выполнили в указанные сроки, качественно, учли все параметры. В результате  высокий бал от преподавателя.
Автор: Виктор
1 апр 2021
Огромнейшее спасибо Натальи, если бы не она я бы провалил сессию.
Автор: Вероника
19 мар 2021
Добрый день! Хочу выразить свою благодарность сотрудникам данной компании. Сделали несколько работ мне и подруге. Все сдали на отлично. Будем сотрудничать с вами. :))))
© 2021 репетиторские услуги «Випдиплом»
Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Центр интеллектуальных технологий Натальи Гюльмамедовой». Адрес: 220073 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская 25, каб. 101, УНП 192047346